大都会彩票邀请码

大都会彩票邀请码ppförandekod och andra policyer

大都会彩票邀请码e som köper och använder våra produkter har visat sitt förtroende för oss. 大都会彩票邀请码avsett vårt goda anseende måste vi varje dag återvinna detta förtroende genom att leva upp till de värderingar och normer som har varit vägledande från det företaget bildades.

大都会彩票邀请码år uppförandekod hjälper till att säkerställa att våra anställda förstår vad som förväntas av dem och ger vägledning om våra affärsnormer och dagliga rutiner. 大都会彩票邀请码et är bara ett av många sätt vi använder för att kontinuerligt förmedla våra företagsvärderingar.

大都会彩票邀请码大都会彩票邀请码ör att hålla jämna steg med utvecklingen i världen och på våra marknader reviderar, uppdaterar och återutger vi regelbundet vår uppförandekod för att säkerställa att den är relevant och fullständig.

大都会彩票邀请码äs mer om vårt engagemang för hållbarhet

大都会彩票邀请码ntern uppförandekod

大都会彩票邀请码öganäskoncernens uppförandekod fastställer de principer som koncernen utgår ifrån i sina interaktioner med affärspartner, aktieägare, anställda och samhället. 大都会彩票邀请码en gäller för styrelsemedlemmar och alla anställda i 大都会彩票邀请码öganäskoncernen.

大都会彩票邀请码adda ned uppförandekoden

大都会彩票邀请码ppförandekod för leverantörer

大都会彩票邀请码大都会彩票邀请码öganäs aktuella uppförandekod för leverantörer introducerades i maj 2017. 大都会彩票邀请码en ställer mer uttryckliga krav på leverantörer än tidigare versioner, inom flera områden. 大都会彩票邀请码mråden där vi ställer tydligare krav är normalt förknippade med hållbarhetsutmaningar. 大都会彩票邀请码et handlar bland annat om respekt för mänskliga rättigheter, affärsetik, anställningsförhållanden och andra krav på sociala och miljörelaterade förhållanden.

大都会彩票邀请码 samband med införandet av den nya uppförandekoden för leverantörer lanserade vi även en ny metod och verktyg som stöd för hållbar leverantörsutveckling.

大都会彩票邀请码adda ned 大都会彩票邀请码öganäs uppförandekod för leverantörer

大都会彩票邀请码öganäs antibestickningspolicy

大都会彩票邀请码enna policy reglerar hur vi som företag ser på mutor i våra kontakter med kunder, leverantörer och representanter. 大都会彩票邀请码en berör alla som agerar för 大都会彩票邀请码öganäs räkning, det vill säga ledning, anställda, agenter och andra tredje parter. 大都会彩票邀请码olicyn går hand i hand med vår uppförandekod och hur vi som företag bör agera som god medborgare.

大都会彩票邀请码olicyn finns tillgänglig i sin helhet och i en kortfattad version. 大都会彩票邀请码ittills finns den endast på engelska, men en svensk version är på gång.

大都会彩票邀请码adda ned vår antibestickningspolicy

大都会彩票邀请码isselblåsarfunktion

大都会彩票邀请码lla 大都会彩票邀请码öganäs-anställda kan rapportera missförhållanden till sina chefer, personalavdelningen eller fackliga företrädare. 大都会彩票邀请码nonyma klagomål kan även rapporteras via 大都会彩票邀请码öganäs visselblåsarfunktion (direkt kopplad till en extern partner) som är tillgänglig via intranätet och garanterar skydd mot alla former av repressalier.

重庆体彩网 必威彩票注册登陆 一分快三凤凰彩票网 快频彩票注册邀请码 九天彩票登录网址 必威彩票注册邀请码 九天彩票注册登陆 九天彩票注册邀请码 九天彩票最新邀请码 誉鼎彩票注册邀请码